online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

Projekt Vytvoření výukového střediska svářečů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zavádění systému jakosti | AZ WELD Stuchl s.r.o.

jste zde: úvodní » Projekt EU » Projekt Vytvoření výukového střediska svářečů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zavádění systému jakosti


Projekt Vytvoření výukového střediska svářečů, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zavádění systému jakosti

Program Evropský sociální fond (ESF), z něhož jsou čerpány prostředky na projekt, se nazývá Operační program Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM a STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Účastní se instruktoři a technolog školení, která jsou organizovaná společností UNO Praha s.r.o.

Jak jsme realizovali klíčové aktivity

Školení technologa, lektorů, instruktorů a vedení ATB

 • EPW – na tupo horkým tělesem – trubky – PP, PE do O 315 mm 
 • EPW – na tupo horkým tělesem – trubky – PP, PE nad O 315 mm
 • EPW – na tupo horkým tělesem – desky – PP, PE
 • EPW – polyfúzní – trubky – PP, PE
 • EPW – elektrotvarovkou – trubky – PE do O 225 mm 
 • EPW – elektrotvarovkou – trubky – PE nad O 180 mm 
 • EPW – elektrotvarovkou – trubky sedlo – PE
 • EPW – ruční horkým plynem – desky – PVC, PP, PE
 • EPW – ruční EXTRUDREM – desky – PP, PE
 • EPW – na tupo horkým tělesem – trubky – PP, PE

Proběhlo školení NDT VT 2 a VT 3

 • v bodu 3.2.5. (sada nářadí svařování horkým vzduchem) došlo k ponížení nákupu ze dvou sad na jednu, uvolněné prostředky byly použity na nákup klešťového multimetru PK 430 za 13 600 Kč
 • důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že AZ WELD Stuchl s.r.o. vytváří paralelně s ATB na plasty taktéž ATB na kovy. V ATB na kovy bude multimetr sloužit k monitorování svařovacích parametrů u svářečských specifikací WPS.

V průběhu monitorovacího období byly zakončeny:

 • kurzy technologů svařování plastů třemi certifikačními zkouškami před komisí složenou ze tří zkušebních komisařů z CWS ANB a zástupce ATB UNO Praha
 • kurzy instruktorů svařování plastů třemi zkouškami před komisí složenou ze tří zkušebních komisařů z CWS ANB a zástupce ATB UNO Praha
 • kurzy vedoucího ATB a administrativního pracovníka seznámením s prací v software a s administrativním vypořádáním kurzů

Výběrovým řízením byla  vybrána poradenská organizace na vypracování dokumentace, školení a zavedení systému řízení ISO 9001:2001. Zahájili přípravu dokumentace. Na úvod bylo zpracováno organizační schéma.

© Všechna práva vyhrazena AZ WELD Stuchl s.r.o. - kurzy svařování, svářečské kurzy, svářečská škola

SEO a propagace www stránek